ΔΙΑΖΩΜΑ Δωρεές

Θέλουμε λίγα από πολλούς
και όχι πολλά από λίγους

Τι ωραία που είναι όταν τελειώνει
μια δράση πολιτιστικής αειφορίας
να λες "ήμουν κι εγώ εκεί"

Ενεργές Δράσεις

Τριλογία Αττικής: Μελέτη Εφαρμογής Πληροφοριακής Σήμανσης Πεζών και Ποδηλατών

από Σωματείο Διάζωμα

Το έργο της πληροφορ

Ποσοστό :
0%
25.000,00
Στόχος
0
Ημέρες ακόμη
0,00
Μέχρι τώρα

Βόρεια Εύβοια: Ίδρυση Πρότυπης Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Β. Εύβοιας «ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

από Σωματείο Διάζωμα

Στο πλαίσιο του Προγ

Ποσοστό :
0%
40.000,00
Στόχος
0
Ημέρες ακόμη
0,00
Μέχρι τώρα

Ολοκληρωμένες Δράσεις

Τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας

από Σωματείο Διάζωμα

, Ελλάδα

Τι είναι τα «Αγριολο

Ποσοστό :
100.00%
110.000,00
Στόχος
0
Ημέρες ακόμη
110.000,00
Μέχρι τώρα