ΔΙΑΖΩΜΑ Δωρεές

Τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας

Σε αντίθεση ωστόσο με τα πραγματικά αγριολούλουδα, τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας θα «φυτρώσουν» ελεγχόμενα κι οργανωμένα. Οπως και το δάσος, το όραμα της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι πολυδιάστατο, πολυποίκιλο, συναρπαστικό, και ένα από τα ζωτικής σημασίας συστατικά του είναι τα «Αγριολούλουδά» του.

Όλες οι Δράσεις

Τα «Αγριολούλουδα» της Βόρειας Εύβοιας

από Σωματείο Διάζωμα

, Ελλάδα

Τι είναι τα «Αγριολο

Ποσοστό :
45.80%
110.000,00
Στόχος
0
Ημέρες ακόμη
50.381,02
Μέχρι τώρα